องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศตรวรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายห่วง-เหมืองน้ำ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
166
10 มี.ค. 2563
92 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายชิน-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 มี.ค. 2563
93 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
03 มี.ค. 2563
94 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านสวนนายสวิช-หัวสะพานสวนนายผล หมู่ที่ 5 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 ก.พ. 2563
95 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนทางหลวง 408-บ้านนายเปื่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
167
20 ก.พ. 2563
96 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจันทร์แก้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 ก.พ. 2563
97 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางอิ่ม-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 ก.พ. 2563
98 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 ก.พ. 2563
99 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 ก.พ. 2563
100 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสระหนองเต่า-นานายเติม(ดำเนินการช่วงนานายเติม-นานายจันทร์แก้ว) หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
170
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25