องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท โดยวิธีคัดเลือก
82
15 พ.ค. 2563
92 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
233
14 พ.ค. 2563
93 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
14 พ.ค. 2563
94 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
14 พ.ค. 2563
95 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
224
14 พ.ค. 2563
96 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
239
14 พ.ค. 2563
97 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 พ.ค. 2563
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
233
05 พ.ค. 2563
99 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
235
05 พ.ค. 2563
100 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
234
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28