องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 มิ.ย. 2559
202 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
02 พ.ค. 2559
203 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
04 เม.ย. 2559
204 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 มี.ค. 2559
205 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
04 ก.พ. 2559
206 เสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-บ้านท่าเตียน ม.6 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
27 ม.ค. 2559
207 ปร. 4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-บ้านท่าเตียน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
27 ม.ค. 2559
208 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 ม.ค. 2559
209 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
02 ธ.ค. 2558
210 แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28