องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถุัง
324
27 ส.ค. 2557
202 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงบ้านตรุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
27 ส.ค. 2557
203 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาบ้านตรุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
27 ส.ค. 2557
204 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
27 ส.ค. 2557
205 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
04 ส.ค. 2557
206 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 ก.ค. 2557
207 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 มิ.ย. 2557
208 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 พ.ค. 2557
209 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 เม.ย. 2557
210 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
04 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25