องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 พ.ค. 2563
72 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ต.เขาพระบาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
30 เม.ย. 2563
73 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
177
28 เม.ย. 2563
74 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 เม.ย. 2563
75 ประกาศ ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 เม.ย. 2563
76 ประกาศ ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
181
27 เม.ย. 2563
77 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ต.เขาพระบาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 เม.ย. 2563
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
163
09 เม.ย. 2563
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 เม.ย. 2563
80 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
168
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25