องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 พ.ย. 2563
72 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
02 พ.ย. 2563
73 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
02 พ.ย. 2563
74 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 พ.ย. 2563
75 ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ต.ค. 2563
76 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
02 ต.ค. 2563
77 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
231
29 ก.ย. 2563
78 ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
232
10 ก.ย. 2563
79 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
02 ก.ย. 2563
80 ประกาศเรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
235
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28