องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
238
05 พ.ค. 2563
102 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
01 พ.ค. 2563
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ต.เขาพระบาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 เม.ย. 2563
104 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
236
28 เม.ย. 2563
105 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
231
28 เม.ย. 2563
106 ประกาศ ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 เม.ย. 2563
107 ประกาศ ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
244
27 เม.ย. 2563
108 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ต.เขาพระบาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
17 เม.ย. 2563
109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-002 สายบ้านนายทวี-หัวท่อม หมู่ที่ 8,6 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 เม.ย. 2563
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-003 สายบ้านปากคลองติ้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
236
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28