องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4 , 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
26 ก.ค. 2560
152 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
26 ก.ค. 2560
153 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
26 ก.ค. 2560
154 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2560
200
05 ก.ค. 2560
155 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 มิ.ย. 2560
156 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
01 พ.ค. 2560
157 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 เม.ย. 2560
158 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 มี.ค. 2560
159 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ก.พ. 2560
160 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
03 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25