องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
01 ก.พ. 2561
172 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
03 ม.ค. 2561
173 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
05 ธ.ค. 2560
174 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 พ.ย. 2560
175 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 พ.ย. 2560
176 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
05 ต.ค. 2560
177 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
03 ต.ค. 2560
178 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
01 ก.ย. 2560
179 ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
31 ส.ค. 2560
180 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28