องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
03 มี.ค. 2564
32 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
02 มี.ค. 2564
33 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัส-หนองส่ง(กม.0+000-กม.0+250) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
24 ก.พ. 2564
34 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองพลาย-บ้านนางทุม(กม.0+572-กม.0+764) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
24 ก.พ. 2564
35 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานทองพูน-หัวสะพานสระชู(กม.0+250-กม.0+500) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
24 ก.พ. 2564
36 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายนานายผล-หัวสะพานสวนนายสวิทธ์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 ก.พ. 2564
37 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 ก.พ. 2564
38 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ก.พ. 2564
39 ประกาศ ราคากลางโครงการขยายเขตและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดียวฝากไว้กับเสาสายบ้านนายประเคียง-บ้านนายก้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
13 ม.ค. 2564
40 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25