องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564-กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ต.ค. 2564
12 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2564
13 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-007 สายบ้านนายเสริม ถึงสายเขตอำเภอชะอวด บ้านค้อแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ย. 2564
14 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวเขาจุก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ย. 2564
15 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ก.ย. 2564
16 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ก.ย. 2564
17 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ส.ค. 2564
18 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ส.ค. 2564
19 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ก.ค. 2564
20 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25