องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 เม.ย. 2564
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านหนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ตำบลเขาพระบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 มี.ค. 2564
23 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 มี.ค. 2564
24 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
182
11 มี.ค. 2564
25 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
03 มี.ค. 2564
26 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
02 มี.ค. 2564
27 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัส-หนองส่ง(กม.0+000-กม.0+250) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
24 ก.พ. 2564
28 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองพลาย-บ้านนางทุม(กม.0+572-กม.0+764) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
24 ก.พ. 2564
29 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานทองพูน-หัวสะพานสระชู(กม.0+250-กม.0+500) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
24 ก.พ. 2564
30 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายนานายผล-หัวสะพานสวนนายสวิทธ์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
09 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25