องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางสมใจ-หนองสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 มี.ค. 2563
122 ประกาศตรวรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายห่วง-เหมืองน้ำ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 มี.ค. 2563
123 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายชิน-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 มี.ค. 2563
124 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
03 มี.ค. 2563
125 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านสวนนายสวิช-หัวสะพานสวนนายผล หมู่ที่ 5 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
227
20 ก.พ. 2563
126 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนทางหลวง 408-บ้านนายเปื่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
227
20 ก.พ. 2563
127 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจันทร์แก้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
19 ก.พ. 2563
128 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางอิ่ม-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
228
18 ก.พ. 2563
129 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
228
18 ก.พ. 2563
130 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28