องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
02 เม.ย. 2564
52 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
01 เม.ย. 2564
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านหนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ตำบลเขาพระบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
30 มี.ค. 2564
54 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
12 มี.ค. 2564
55 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 หนองชีพูน โรงเรียนวัดแดง ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
245
11 มี.ค. 2564
56 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
03 มี.ค. 2564
57 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 มี.ค. 2564
58 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายจรัส-หนองส่ง(กม.0+000-กม.0+250) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 ก.พ. 2564
59 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองพลาย-บ้านนางทุม(กม.0+572-กม.0+764) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 ก.พ. 2564
60 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานทองพูน-หัวสะพานสระชู(กม.0+250-กม.0+500) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28