องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 พ.ย. 2563
42 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 พ.ย. 2563
43 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 พ.ย. 2563
44 ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ต.ค. 2563
45 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 ต.ค. 2563
46 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
166
29 ก.ย. 2563
47 ประกาศ เรื่องตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 ก.ย. 2563
48 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ก.ย. 2563
49 ประกาศเรื่อง ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 ส.ค. 2563
50 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25