องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ม.ค. 2560
162 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
19 ธ.ค. 2559
163 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
01 ธ.ค. 2559
164 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 พ.ย. 2559
165 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
04 ต.ค. 2559
166 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านปากคลองติ้ว - เขตตำบลการะเกด ม.7
205
06 ก.ย. 2559
167 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
04 ก.ย. 2559
168 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
01 ส.ค. 2559
169 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
04 ก.ค. 2559
170 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25