องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
31 ต.ค. 2561
162 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
03 ต.ค. 2561
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
270
28 ก.ย. 2561
164 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
04 ก.ย. 2561
165 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
03 ส.ค. 2561
166 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
02 ก.ค. 2561
167 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
04 มิ.ย. 2561
168 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
03 พ.ค. 2561
169 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
02 เม.ย. 2561
170 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28