องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
228
09 เม.ย. 2563
112 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 เม.ย. 2563
113 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
09 เม.ย. 2563
114 ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านดอนขลู-สระป้าด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระบา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
08 เม.ย. 2563
115 ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 เม.ย. 2563
116 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 เม.ย. 2563
117 ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสระหนองเต่า-นานายเติม (ดำเนินการช่วงนานายเติม-นานายจันทร์แก้ว) หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
230
18 มี.ค. 2563
118 ประกาศตรวจรับพัสดูโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านสวนนายสวิช-หัวสะพานสวนนายผล หมู่ที่ 5 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
226
17 มี.ค. 2563
119 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
229
17 มี.ค. 2563
120 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจันทร์แก้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28