องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2565
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ม.ค. 2565
3 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ม.ค. 2565
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
23
14 ธ.ค. 2564
5 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ธ.ค. 2564
6 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
20
02 ธ.ค. 2564
7 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 พ.ย. 2564
8 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 พ.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
08 ต.ค. 2564
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25