องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงบ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
27 ส.ค. 2557
232 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถุัง
382
27 ส.ค. 2557
233 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงบ้านตรุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
27 ส.ค. 2557
234 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาบ้านตรุด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
27 ส.ค. 2557
235 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
27 ส.ค. 2557
236 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ส.ค. 2557
237 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
03 ก.ค. 2557
238 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
04 มิ.ย. 2557
239 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
06 พ.ค. 2557
240 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
05 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28