องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-บ้านท่าเตียน ม.6 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
27 ม.ค. 2559
182 ปร. 4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-บ้านท่าเตียน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
27 ม.ค. 2559
183 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
04 ม.ค. 2559
184 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ธ.ค. 2558
185 แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
10 พ.ย. 2558
186 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนตุลาคม58 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
02 พ.ย. 2558
187 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน58 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
02 ต.ค. 2558
188 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
04 ก.ย. 2558
189 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
04 ก.ย. 2558
190 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
04 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25