องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
03 ต.ค. 2560
182 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
01 ก.ย. 2560
183 ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
31 ส.ค. 2560
184 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
03 ส.ค. 2560
185 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 ก.ค. 2560
186 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4 , 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
26 ก.ค. 2560
187 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
26 ก.ค. 2560
188 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
26 ก.ค. 2560
189 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน 2560
266
05 ก.ค. 2560
190 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28