องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายนานายผล-หัวสะพานสวนนายสวิทธ์ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
09 ก.พ. 2564
62 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ก.พ. 2564
63 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 ก.พ. 2564
64 ประกาศ ราคากลางโครงการขยายเขตและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดียวฝากไว้กับเสาสายบ้านนายประเคียง-บ้านนายก้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
13 ม.ค. 2564
65 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 ม.ค. 2564
66 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 ม.ค. 2564
67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
228
04 ม.ค. 2564
68 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
02 ธ.ค. 2563
69 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
01 ธ.ค. 2563
70 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางอิ่ม-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
237
10 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28