องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
14 พ.ค. 2563
62 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
14 พ.ค. 2563
63 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
14 พ.ค. 2563
64 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไกรไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
163
14 พ.ค. 2563
65 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
14 พ.ค. 2563
66 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
14 พ.ค. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 พ.ค. 2563
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
176
05 พ.ค. 2563
69 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 บ้านพังแพร่ ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 พ.ค. 2563
70 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านดอนโรง ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25