องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือนมกราคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
04 ก.พ. 2562
132 ประกาศ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
04 ม.ค. 2562
133 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือนธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ม.ค. 2562
134 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
03 ธ.ค. 2561
135 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร(ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 พ.ย. 2561
136 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
31 ต.ค. 2561
137 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ต.ค. 2561
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง-ท่าเตียน หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
224
28 ก.ย. 2561
139 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 ก.ย. 2561
140 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25