องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจันทร์แก้ว-เขตตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
233
19 ก.พ. 2563
132 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางอิ่ม-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
231
18 ก.พ. 2563
133 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
233
18 ก.พ. 2563
134 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายจรัส-บ้านนายกรี หมู่ที่ 4 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
238
18 ก.พ. 2563
135 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายสระหนองเต่า-นานายเติม(ดำเนินการช่วงนานายเติม-นานายจันทร์แก้ว) หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 ก.พ. 2563
136 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 ก.พ. 2563
137 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านดอนขลู-สระป้าด้วน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
232
03 ก.พ. 2563
138 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายชิน-หัวท่อม หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
241
28 ม.ค. 2563
139 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนายห่วง-เหมืองน้ำ หมู่ที่ 6 ต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
234
28 ม.ค. 2563
140 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายบ้านนางสมใจ-หนองสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เขาพระบาท
237
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28