องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.60-007 สายบ้านนายเสริม ถึงสายเขตอำเภอชะอวด บ้านค้อแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ก.ย. 2564
2 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวเขาจุก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ย. 2564
3 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ก.ย. 2564
4 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกรกฎาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ส.ค. 2564
5 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ค. 2564
6 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.ค. 2564
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 มิ.ย. 2564
9 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 มิ.ย. 2564
10 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24