องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
04 ม.ค. 2561
62 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
240
27 ต.ค. 2560
63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 ต.ค. 2560
64 ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
31 ส.ค. 2560
65 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการยื่นซองเอกสารประมูลการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
08 ส.ค. 2560
66 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
26 ก.ค. 2560
67 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4 , 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
26 ก.ค. 2560
68 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
26 ก.ค. 2560
69 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 ก.ค. 2560
70 ประกาศ เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
16 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20