องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
26 ก.ค. 2560
42 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4 , 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
26 ก.ค. 2560
43 ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 ก.ค. 2560
44 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย ม.4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
26 ก.ค. 2560
45 ประกาศ เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
205
16 พ.ค. 2560
46 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
21 ก.พ. 2560
47 การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 ก.พ. 2560
48 ประกาศ อบต.เขาพระบาท เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
174
15 ก.พ. 2560
49 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
189
23 ธ.ค. 2559
50 สรุปรายชื่อผู้ที่มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
19 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18