องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แก้ไขเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
07 มี.ค. 2562
42 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบีติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
18 ก.พ. 2562
43 แบบติดตามและประเมินผล ครั้งที่1 ปี2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
20 พ.ย. 2561
44 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อกับ อบต.เขาพระบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
08 พ.ย. 2561
45 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
08 พ.ย. 2561
46 คู่มือปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
03 พ.ย. 2561
47 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
31 ต.ค. 2561
48 โครงการ 5 ส. ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 ต.ค. 2561
49 โครงการเข้าวัดฟังธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 ต.ค. 2561
50 โครงการเข้าวัดฟังธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20