องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2563
32 ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ก.ค. 2563
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงาสว่นตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
11 มิ.ย. 2563
34 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 มิ.ย. 2563
35 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
7
23 พ.ค. 2563
36 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
27 มี.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
09 ม.ค. 2563
38 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภาษีป้าย ประจำปรี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
02 ม.ค. 2563
39 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
30 ต.ค. 2562
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20