องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสารรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
22 ส.ค. 2561
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
26 มิ.ย. 2561
33 ประกาศ อบต.เขาพระบาท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 เม.ย. 2561
34 การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
16 ก.พ. 2561
35 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
04 ม.ค. 2561
36 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 ม.ค. 2561
37 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
27 ต.ค. 2560
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
03 ต.ค. 2560
39 ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสาโรจน์ - บ้านนายคล้อย หมู่ที่ 4, 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
31 ส.ค. 2560
40 ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ในการยื่นซองเอกสารประมูลการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
08 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18