องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
28 มี.ค. 2557
112 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
419
03 ก.พ. 2557
113 ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
454
03 ก.พ. 2557
114 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2557
293
06 ม.ค. 2557
115 ประกาศปิดงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
30 ต.ค. 2556
116 ประกาศปิดงบฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
30 ต.ค. 2556
117 ประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
30 ต.ค. 2556
118 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
08 ต.ค. 2556
119 รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ อบต.เขาพระบาท
666
11 ก.ย. 2556
120 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
06 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18