องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ปิดงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
04 เม.ย. 2558
112 ปิดงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
03 มี.ค. 2558
113 ปิดงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
02 ก.พ. 2558
114 ปิดงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
03 ม.ค. 2558
115 รับโอนย้ายพนักงาน 3 ตำแหน่ง
677
27 ต.ค. 2557
116 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 ต.ค. 2557
117 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
400
10 ต.ค. 2557
118 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
396
10 ต.ค. 2557
119 ปิดงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
03 ต.ค. 2557
120 ประกาศ อบต.เขาพระบาท เรื่อง ข้อบังคับ อบต.เขาพระบาท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
249
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20