องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 ต.ค. 2557
92 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.5) ดาวน์โหลดเอกสาร
332
10 ต.ค. 2557
93 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (ผด.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
10 ต.ค. 2557
94 ปิดงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
03 ต.ค. 2557
95 ประกาศ อบต.เขาพระบาท เรื่อง ข้อบังคับ อบต.เขาพระบาท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ต.ค. 2557
96 ประกาศรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 4/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
01 ก.ย. 2557
97 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
22 ส.ค. 2557
98 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
22 ส.ค. 2557
99 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
22 ส.ค. 2557
100 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18