องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ เดือนเมษายน 2564- กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2564
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
18 มิ.ย. 2564
23 ประกาศผลการลดพลังงาน ตามมาตรการการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 พ.ค. 2564
24 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 เม.ย. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
325
12 มี.ค. 2564
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำลบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
19 ก.พ. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
25 ธ.ค. 2563
28 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
30 ต.ค. 2563
29 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
26 ต.ค. 2563
30 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20