องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ปิดงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 ก.ค. 2558
82 ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
295
15 มิ.ย. 2558
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงาส่วนตะบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานทั่วไป 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
04 มิ.ย. 2558
84 ปิดงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 มิ.ย. 2558
85 ปิดงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
03 พ.ค. 2558
86 ปิดงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
04 เม.ย. 2558
87 ปิดงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
03 มี.ค. 2558
88 ปิดงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
02 ก.พ. 2558
89 ปิดงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
03 ม.ค. 2558
90 รับโอนย้ายพนักงาน 3 ตำแหน่ง
602
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18