องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.เขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 พ.ย. 2564
2 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ย. 2564
3 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ต.ค. 2564
4 ประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ต.ค. 2564
5 ประกาศ เผยแพร่สรุปผลการประเมินความพีงพอใจในการให้บริการ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 ต.ค. 2564
6 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 มิ.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
251
12 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำลบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
19 ก.พ. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18