องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
410
06 ต.ค. 2554
162 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
31 ส.ค. 2554
163 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
26 ส.ค. 2554
164 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
26 ก.ค. 2554
165 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
04 ก.ค. 2554
166 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพรระบาท
172
30 มิ.ย. 2554
167 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
09 มิ.ย. 2554
168 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
16 พ.ค. 2554
169 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
26 เม.ย. 2554
170 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
14 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18