องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 การเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
28 พ.ค. 2556
132 สอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
525
26 เม.ย. 2556
133 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระบาท ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
26 เม.ย. 2556
134 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
18 ก.พ. 2556
135 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
15 ก.พ. 2556
136 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 ก.พ. 2556
137 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
494
08 ก.พ. 2556
138 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
29 ม.ค. 2556
139 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
551
25 ม.ค. 2556
140 การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18