องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำลบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 ก.พ. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
25 ธ.ค. 2563
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ต.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงาสว่นตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
11 มิ.ย. 2563
5 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 มี.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 ม.ค. 2563
7 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ภาษีป้าย ประจำปรี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 ม.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ต.ค. 2562
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
25 ต.ค. 2562
10 แก้ไขเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17