องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 มิ.ย. 2560
2 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
03 ก.ย. 2556
3 รายงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
06 ธ.ค. 2555
4 ปิดงบประจำเดือนปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
10 พ.ย. 2555
5 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารประจำเดือนสิงหาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 ก.ย. 2555
6 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนมีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
10 เม.ย. 2555
7 รายงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
521
12 ม.ค. 2555
8 รายงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 ม.ค. 2555
9 รายงานตามพ.ร.บข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนพศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
09 ธ.ค. 2554
10 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือนกันยายน 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
12 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2