องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
14 พ.ย. 2561
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท เรื่อง การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
22 ต.ค. 2558
3 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
19 ต.ค. 2558
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 ต.ค. 2558
5 การจดทะเบียนพาณิชน์ (ตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
19 ต.ค. 2558
6 การจดทะเบียนพาณิชน์ (เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ต.ค. 2558
7 การจดทะเบียนพาณิชน์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ต.ค. 2558
8 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
19 ต.ค. 2558
9 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
179
19 ต.ค. 2558
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
19 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2