องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและยกเลิกภารกิจ
  รายละเอียด : ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ประจำปี 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน