องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
  รายละเอียด : ผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน