องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2557
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 463 คน