องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมัร่วมแข่งขันฟุตบาล เขาพระบามเกมส์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ขอเชิญดาวโหลดแบบฟอร์มกการสมัครได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 530 คน